Wojewódzki Klub Techniki i Rozwoju Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne w Krakowie

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności WKTiR.

O WKTiR

Początki ruchu wynalazczości w Polsce datuje się na rok 1946. Trzy lata później zaczęły powstawać zakładowe i międzyzakładowe kluby techniki i racjonalizacji, jako dobrowolne, społeczne organizacje zrzeszające wynalazców i racjonalizatorów. Powstawały, by chronić wynalazców i występować w obronie ich interesów, rozwijać myśl twórczą i nowatorską, udzielać pomocy przy opracowywaniu nowych projektów. 

Dziś służą temu Wojewódzkie Kluby Techniki i Racjonalizacji, tworzone od początku lat 60-tych ubiegłego stulecia przy byłych wojewódzkich instytucjach związków zawodowych.

WKTiR Kraków istnieje od ponad 50 lat, współpracuje z ponad 70 zakładami, które są członkami Zbiorowymi Klubu, jest członkiem Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów stowarzyszonego w IFA w Genewie.

Od września 2008 roku WKTiR współpracuje z Kancelarią Doradców Biznesowych i Prawnych, w której skład wchodzą specjaliści różnych dziedzin o dużym doświadczeniu zawodowym. Ich zadaniem jest pomoc osobom prywatnym i podmiotom gospodarczym w rozwiązywaniu problemów sfery prywatnej i zawodowej.

Pełna oferta naszego Partnera znajduje się w dziale "Współpraca".

Porady prawne

Od września 2013 roku w WKTiR można uzyskać nieodpłatne porady prawne z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, autorskiego, prasowego i prawa ochrony konsumentów. 

Szczegóły znajdują się w dziale "Porady prawne".

WŁADZE STOWARZYSZENIA - PREZYDIUM ZARZĄDU:

Prezes Zarządu - Włodzimierz Czyczuła - profesor Politechniki Krakowskiej
Wice-Prezes Zarządu: Ryszard Hubisz - rzecznik patentowy
Wice-Prezes Zarządu: Zbigniew Dzierwa
Sekretarz Zarządu: Aleksander Chrobak - rzecznik prasowy WKTiR

DANE REJESTROWE:

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krakowie - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy
KRS: 0000091170
NIP: 676-11-26-953
Regon: 001034113