Wojewódzki Klub Techniki i Rozwoju Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne w Krakowie
 
Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych

Od września 2008 roku WKTiR w Krakowie nawiązał współpracę z Kancelarią Doradców Biznesowych i Prawnych. Powstała ona w 2007 roku, a jej działalność skupia się na szeroko pojętym doradztwie biznesowym i prawnym dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Oferta usług realizowanych przez KDBiP obejmuje profesjonalne doradztwo z pełnego zakresu prawa wraz z kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Do dyspozycji klientów jest również szeroki wachlarz usług specjalistycznych doradztwa biznesowego. 

Strona internetowa Kancelarii: www.kdbip.com.pl

OFERTA KANCELARII DORADCÓW BIZNESOWYCH I PRAWNYCH

Działalność analityczno-naprawcza:

- analiza dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych podsystemów
- wskazanie zaistniałych nieprawidłowości oraz ich źródeł
- zaproponowanie odpowiednich działań naprawczych oraz nadzór nad ich realizacją

Bezpieczeństwo biznesu:

- szkolenia pracodawców i pracowników z zakresu bezpieczeństwa, budowy systemów motywacyjnych, kreacji i kontroli lojalności, 
organizacji "bezpiecznej" rekrutacji
- organizacja bezpiecznej rekrutacji personelu
- wdrażanie systemów kreacji i kontroli lojalności personelu 
- organizacja nadzoru nad pracownikami
- wdrażanie kompleksowych systemów kontroli pracy
- przeprowadzanie audytów lojalnościowych 
- wdrażanie rozwiązań dedykowanych z powyższych zakresów tematycznych

Reklama:

- pomoc przy realizowaniu reklamy
- poszerzanie zasięgu reklamowego wraz z modernizacją stosowanych  rozwiązań
- organizacja wzajemnego wsparcia reklamowego

Informatyzacja:

- projektowanie i wykonywanie komputeryzacji przedsiębiorstw
- wdrażanie rozwiązań informatycznych
- produkcja i wdrażanie dedykowanego oprogramowania wspomagającego zarządzanie

Pośrednictwo usług dla biznesu:

Pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów handlowych wraz z obustronna opieką powstałego stosunku pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Obejmuje:

- wsparcie biznesowe dla podmiotów współpracujących
- przyjmowanie oraz przetwarzanie ofert handlowych podmiotów  współpracujących
- przyjmowanie, przetwarzanie i kojarzenie ofert zgodnie z  zapotrzebowaniem klienta
- wsparcie negocjacyjne warunków współpracy
- opiekę prawna powstałego stosunku

Wsparcie windykacyjne należności pieniężnych:

- obsługa wierzytelności klienta
- prowadzenie negocjacji z dłużnikiem
- konstruowanie, zawieranie i nadzór wykonania porozumień z  wierzycielem
- administracja informacjami o wierzytelności, kierowanymi do powszechnych rejestrów informacji gospodarczej
- pozyskiwanie niezbędnej dokumentacji
- przygotowanie postępowania sądowego
- nadzór nad postępowaniem komorniczym

Obsługa prawna:

- obsługa prawna przedsiębiorstw w formie doradztwa incydentalnego lub stałej obsługi prawnej
- porady prawne z zakresu:
•  prawa gospodarczego i handlowego
•  prawa cywilnego
•  postępowania cywilnego
•  postępowania administracyjnego
•  prawa nieuczciwej konkurencji
•  obrotu nieruchomościami
•  prawa pracy dla pracodawców
- sporządzanie i opiniowanie:
•  korespondencji przedprocesowej
•  dokumentacji procesowej
•  ofert handlowych
•  porozumień
•  umów
•  dokumentacji urzędowej
•  aktów prawa wewnątrzzakładowego
•  wniosków
•  odwołań
- sporządzanie opinii prawnych w odniesieniu do wskazanych przez Zleceniodawcę stanów faktycznych
- szkolenia dla firm w ramach zleconych zagadnień prawnych
- przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych

Usługi Finansowo – księgowe:

Realizowane w ramach współpracy przez Centrum Rozliczeń Finansowo - Księgowych

- prowadzenie ksiąg handlowych, książek przychodów i rozchodów
- kontrola merytoryczna i formalna dokumentacji
- dekretacja oraz księgowanie dokumentów
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, sprzedaży i zakupów VAT
- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
- sporządzanie bilansu rocznego oraz wypełnianie rocznych zeznań podatkowych
- reprezentacja przed US w związku z prowadzonymi sprawami
- usługi kadrowo - płacowe
- doradztwo finansowo - kredytowe