Wojewódzki Klub Techniki i Rozwoju Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne w Krakowie

WKTIR W KRAKOWIE OFERUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

WYCENA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH OBEJMUJĄCA:

- marki: znaki towarowe i znaki firmowe
- patenty
- wzory użytkowe
- wzory przemysłowe
- technologie, know-how
- licencje, kontrakty
- inne wartości niematerialne i prawne

WKTiR przygotowuje wyceny dla potrzeb:

- zarządzania wartością firmy w tym jej portfelem wartości niematerialnych i prawnych
- przekształceń kapitałowych (aport do nowej spółki)
- obrotu prawami majątkowymi – np.: sprzedaż praw majątkowych
- aktualizacji wartości majątku firmy (starania o kredyt)
- transakcji kapitałowych – np.: due diligence
- podziału majątku wspólnego
- przekształcenia formy prawnej spółek
- analiz podatkowych, odszkodowawczych (w procesach sądowych) i innych

Wycena marki (znaku towarowego), patentów oraz licencji jest szansą rozwoju dla firmy i może być skutecznym narzędziem w pozyskaniu dodatkowych zasobów finansowych, m.in. poprzez:

- oszczędności podatkowe
- zwiększenie zdolności kredytowej
- licencjonowanie znaków towarowych i franchising

NADZÓR BUDOWLANY

Na zlecenie prowadzimy nadzór budowlany, zwłaszcza w zakresie prac elektroenergetycznych. Nadzór sprawowany jest przez osoby posiadające stosowane uprawnienia państwowe.

SZKOLENIA

- szkolenia i prelekcje z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa europejskich (UE) znaków towarowych i wzorów
przemysłowych
- szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
- szkolenia i egzaminy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

INNOWACYJNA EDUKACJA MŁODZIEŻY

DORADZTWO FINANSOWE

Dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także dla podejmujących działalność gospodarczą.

- bezpłatne konsultacje w zakresie rynku finansowego – zabezpieczeń pracowniczych, ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych dla
zainteresowanych podmiotów i ich pracowników
- pomoc w zakresie i doradztwo rozpoznania rynku finansowego – zabezpieczeń pracowniczych, ubezpieczeń, funduszy
inwestycyjnych dla zainteresowanych podmiotów i ich pracowników
- szkolenia i prezentacje w powyższym zakresie

PROMOCJA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

M.in. w ramach nagród "Srebrny Laur Małopolski" i "Złoty Laur Małopolski", organizowanych pod patronatem Wojewody Małopolskiego i Prezesa WKTiR w Krakowie.

OCENA MINIMUM BHP DLA MASZYN I URZĄDZEŃ WEDŁUG WYMOGÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE Z ZAKRESU:

- prawa własności przemysłowej
- prawa konkurencji
- prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, ochrony konsumentów
- prawa autorskiego i prasowego

Szczegóły znajdują się w dziale "Porady prawne".

KOMPLEKSOWA REALIZACJA STRON INTERNETOWYCH OBEJMUJĄCA:

- wykonanie strony internetowej
- pośrednictwo w wykupie serwera
- pośrednictwo w rejestracji i wykupie domeny
- opracowanie warstwy tekstowej nie dostarczonej przez zleceniodawcę
- opracowanie logo
- okresową aktualizację strony
- wykonanie profesjonalnych zdjęć obiektów (np. siedziba firmy, pracownicy)