Wojewódzki Klub Techniki i Rozwoju Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne w Krakowie
 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH – Rok szkolny 2017/2018

Aktualizacja: 5.07.2018

WYNIKI OLIMPIADY - BLOK B
Przedstawiamy wyniki Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2017/2018 - Blok B.

Aktualizacja: 5.06.2018

WYNIKI OLIMPIADY - BLOK A
Przedstawiamy wyniki Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2017/2018 - Blok A.

WYNIKI OLIMPIADY - BLOK B
Brak jeszcze całościowych wyników, które zostaną opublikowane natychmiast jak tylko będą dostępne. Nieoficjalnie możemy podać rezultaty ekipy małopolskiej:
1. Drużynowo - Małopolska III miejsce (na 27 drużyn).
2. Indywidualnie - na ponad 80 uczestników:
– Justyna Wiatr – 7 miejsce;
Dorota Florek i Stanisław Job – finaliści.

GALERIA Z OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B

1. Fotorelacja - Nisko 2018 - Dzień I
2. Fotorelacja - Nisko 2018 - Dzień II
3. Fotorelacja - Nisko 2018 - Dzień III

Aktualizacja: 20.04.2018 godz. 12:35

Protokół Komisji Okręgowej z eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A-Innowacje Techniczne, przeprowadzonych 20 kwietnia 2018 roku w siedzibie WKTiR w Krakowie.

Aktualizacja: 18.04.2018

Protokół Jury z małopolskiego finału okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B-Wynalazczość, który odbył się 18 kwietnia 2018 roku w Wadowicach.

Kilka zdjęć z finału okręgowego w Wadowicach

Aktualizacja: 10.04.2018
Informujemy, że zakończone zostało przyjmowanie opracowań zakwalifikowanych przez szkoły do eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok A: Innowacje Techniczne.

Do eliminacji 5 szkół zgłosiło łącznie 13 prac:
– 3 prace w kategorii R-pomysł techniczny;
– 3 prace w kategorii U-usprawnienie softwarowo-techniczne;
– 4 prace w kategorii P-pomoc dydaktyczna;
– 3 prace w kategorii E-pomysł ekologiczny.

Aktualizacja: 3.04.2018

1. Uprzejmie informujemy, że udział w eliminacjach okręgowych – Blok B-Wynalazczość, zgłosiły:
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. J.Tischnera – Stary Sącz;
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 – Wadowice.
Finał okręgowy odbędzie się w Wadowicach w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00.

2. Informujemy także, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. upływa termin zgłaszania prac do eliminacji okresowych – Blok A-Innowacje Techniczne, przy czym termin ten należy rozmieć, jako dzień w którym prace znajdą się w WKTiR.

Równocześnie Komitet Okręgowy zawiadamia, że szkoły zgłaszające prace do zawodów II stopnia w ramach OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - Blok A - Innowacje Techniczne, powinny równocześnie zgłosić swojego przedstawiciela do udziału w ocenie prac, zgodnie z regulaminem wewnętrznym.

Ocena zgłoszonych prac w ramach eliminacji okręgowych odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w lokalu WKTiR w Krakowie, ul. Halicka 9.

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że na posiedzeniu w dniach 1-2 czerwca 2017 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim Krajowa Rada PZSWiR podjęła decyzję, że finały okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B – Wynalazczość odbędą się w dotychczasowym systemie czyli test, zadania pisemne i odpowiedzi ustne.

W związku z tym proszę uprzejmie o deklarowanie się szkół, które w drugiej połowie marca 2018 roku byłyby chętne przyjąć finalistów Olimpiady 2017/2018 Okręgu Małopolskiego.

Pozdrawiam

Ryszard Hubisz
WKTiR Kraków

POPRZEDNIE OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI:

1. Olimpiada 2015/2016
2. Olimpiada 2016/2017